Základy perspektivy - workshop

kurz základy perspektivy pro výtvarníky

Jednodenní kurz - 6 vyučovacích hodin 

6 vyučovacích hodin - workshop Plzeň od 9.30 hodin do 15.30 hodin (pauza 10min) -  cena 1600,-.

Datum konání kurzu pro Plzeň:

 • 28. 03. 2019  -  čtvrtek
 • 15. 04. 2019  -  pondělí
 • 01. 05. 2019  -  středa
 • 20. 05. 2019  -  pondělí

 

Co se v kurzu základy perspektivy naučím?

 • úvod do perspektivy, základní vysvětlení pojmů
 • perspektiva kruhu, válce, koule, jehlanu
 • barva a prostor ve vzdušné perspektivě (dojmové působení hloubky)
 • jak na jednoúběžníkovou volnou perspektivu
 • jak na dvojúběžníkovou volnou perspektivu
 • základy axonometrie - izometrie (isometrie)
 • vysvětlení kresby do perspektivních sítí
 • metody konstruování perspektivního obrazu z půdorysu

 

Co když nestihneme za 6 vyučovacích hodin všechno probrat a následně procvičit?

Každý má různé tempo a každý z nás různě vstřebává informace a u perspektivy je opravdu několik věcí, které si zaslouží více pozornosti a procvičování. Vždy je možnost si domluvit následně další vyučovací den (workshop) a dokončit tak výuku a mít komplexní přehled - co to vlastně perspektiva je a jak na její zobrazování.

Platební podmínky kurzu:

6 hodinový workshop platíte první vyučovací hodinu v den kurzu v plné výši. Na částku kurzovného Vám bude vystaven doklad. Nejsme plátci DPH.

 

Konstruování perspektivního obrazu

Existuje několik metod konstruování perspektivního obrazu:

 • průsečná
 • úběžníková
 • distanční
 • metoda dělících bodů

Přestože žádná z metod sama o sobě nemá univerzální platnost pro výtvarnou praxi, ve vzájemné kombinaci nám poskytují možnost zkonstruovat velmi úsporně a poměrně přesně perspektivní obraz. Základem jsou metody úběžníková a distanční. Velmi často se používá i jejich kombinace, kdy objekty pravoúhlého půdorysného systému mají volbou stanoviště a průmětny dosažitelný jen jeden úběžník.

metody perspektivního zobrazování

lineární perspektiva kurzy kreslení